Yalla Trappan vinner tre priser

Vi på Yalla Trappan är otroligt stolta och glada över att inleda 2021 med att vinna tre priser för 2020!

23 januari fick Yalla Trappan Skånska gastronomi priset för Årets skånska mångfald 2020.

– Det här är ju ett jätte, jätte fint pris som bästa kockarna vinner! Så det känns fantastiskt roligt, sa Therese som tillsammans med Ola mottog priset vid en ceremoni på rådhuset.  

Motiveringen löd: ”Med smaker och dofter från hela världen har årets vinnare byggt broar mellan människor och kulturer. Deras arbete visar att bra integration inte bara skapar trygghet, förståelse och arbetstillfällen. Det smakar gott också.”

Till priset fick vi ett stipendium av Sparbanksstiftelsen Finn à 40 000kr. För de pengarna ska vi ha en stor fest så fort Corona tillåter oss!

2 februari mottog Yalla Trappan Svenska Jämställdhetspriset 2021 från Sveriges kvinnolobby. Christina mottog priset av Jämställdhetsmyndighetens generaldirektör Lena Ag under konferensen Forum Jämställdhet.

– Det är en glädjens och stolthetens dag för oss på Yalla Trappan som får motta detta viktiga pris!

Juryns motivering: ”Årets vinnare har gjort det möjligt för otaliga kvinnor att bli självförsörjande, bygga en yrkesidentitet och stärka sin röst i samhället. På tio år har matlagning- sömnad- och städföretaget Yalla Trappan växt från sex till 45 anställda och utvecklat flera olika innovativa verksamheter i Malmö så som mentorskapsprogrammet ”Y-Allas väg till arbete”, ”Yallas jämställda hem” som utbildar och stärker ensamkommande ungdomar och ”Yalla lotsar” som arbetar för att fler barn ska börja på förskola.

Företagets uthålliga, jämställdhetsintegrerade och framgångsrika metoder har spridits till flera delar av Sverige och når ut till en av de grupper som står allra längst från arbets- och samhällslivet. Yalla Trappan och alla de kvinnor som är och har varit delaktiga i verksamheten inspirerar till bättre integrations- och jämställdhetsarbete och fler och växande sociala företag. Tack för att ni visar vägen!

12 februari fick Yalla Trappan EU-parlamentets Europeiska medborgarpris. Det Europeiska medborgarpriset har delats ut sedan 2008 till medborgare eller organisationer som har bidragit till att främja ömsesidig förståelse och närmare integration mellan EU-invånare, underlättat för samarbete över gränser och mellan länder inom EU eller gett uttryck för värderingarna i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Yalla Trappan nominerades av Europaparlamentarikerna Hélene Fritzon, Johan Danielsson, Jytte Guteland och Erik Bergkvist (S). 

Priset delas ut vid en ceremoni i Malmö den 11 oktober kl.10 och överräcks av Europaparlamentariker Heléne Fritzon (S). Vid prisutdelningen medverkar även kommunalråd Sedat Artif.

Vi på Yalla Trappan känner oss otroligt hedrade att vi har vunnit detta fina pris!