Yalla lotsar ökar tillit och motverkar utanförskap

Tillsammans med förskoleförvaltningen i Malmö stad och Svenska Kyrkan, driver Yalla Trappan projektet Yalla Lotsar. Det primära syftet är att fler barn ska gå i förskolan och att familjerna ska ta del av de öppna förskolorna. Ett sekundärt syfte är att öka tilliten till myndigheter och samhällsinstitutioner samt motverka utanförskap.

Inom ramen för projektet anställs Yalla lotsar som dels har kunskaper om det svenska samhället och svenska språket och dels delar målgruppens språkliga och kulturella bakgrund. Arbetet präglas av ett relationsskapande fokus, där tillit och förtroende byggs med småbarnsfamiljer. Lotsarna koncentrerar sig på barnet och förskolan, men bidrar samtidigt till att stärka mamman i hennes roll och visa henne de möjligheter samhället erbjuder. De öppna förskolorna ligger ofta geografiskt i anslutning till BVC och familjecentraler, och på så sätt skapas en brygga mellan målgruppen och olika samhälls institutioner och myndigheter. 

Genom sitt arbete bidrar Yalla lotsarna till att både stärka familjer i målgruppen och öka tilliten, vilket är viktiga byggstenar för ett hållbart samhälle.