Yalla Trappans logotype
Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ på Rosengård i Malmö. Idag har Yalla Trappan över 30 anställda och tar emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i våra tre verksamhetsgrenar:
  • kafé/catering
  • syateljé
  • lokalvård och konferensservice
Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden.

Läs mer om Yalla Trappan här:

http://www.yallatrappan.se/