Yalla Trappans restaurang
Läs mer
Yalla Trappans catering
läs mer
Yalla Trappans lokalvård
läs mer
Yalla Trappans syateljé
Läs mer
Yalla Trappans projekt
läs mer
Föregående
Nästa

Om Yalla Trappan

Yalla Trappan är ett arbetsintegrerande socialt företag och kvinnokooperativ som drivs av en ideell förening på Rosengård i Malmö. Idag har Yalla Trappan ca 50 anställda och tar även emot praktikanter för arbetslivsintroduktion i våra tre verksamhetsgrenar:

 • KAFÉ/CATERING
 • SYATELJÉ
 • LOKALVÅRD OCH KONFERENSSERVICE

Yalla Trappans målsättning är att skapa arbetstillfällen och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att tillvarata den stora kompetens som finns bland Yalla Trappans medarbetare och praktikanter har vi gemensamt skapat en livskraftig och stabil verksamhet präglad av samhörighet och innovationsrikedom.

Yalla Trappan skapar arbetstillfällen genom att sälja våra tjänster till företag och privatpersoner. Vi samverkar även med offentlig sektor för att öka förutsättningarna för inträde i arbetslivet för fler kvinnor. Det gör vi utifrån vår egen framgångsrika modell av ”att lära genom att göra”.

Yalla Trappans verksamhet genomsyras av kreativitet och hållbarhetstänkande och vi erbjuder våra uppdragsgivare produkter och tjänster av högsta kvalitet.

Genom att anlita oss bidrar du till den sociala hållbarheten i Malmö!

Så här började det

Föreningen Yalla Trappan bildades i april 2009 med inspiration från Trappan-projekten (2006-2010) i Rosengård, Malmö. Syftet var att tillvarata och vidareutveckla de positiva krafter som fanns i projektet Trappan som löpte från april 2008 till april 2010.

PROJEKTET “TRAPPAN” I KORTHET

Första projektet (februari 2006 – juni 2007)

 • Steg för steg mot arbete (Växtkraft Mål 3), Kompetens- och jämställdhetsprojekt. Finansierat av AUC Rosengård, Europeiska socialfonden, Utbildningsförvaltningen (Malmö stad och ABF Malmö.

Andra projektet (augusti – december 2007)

 • Kvinnligt entreprenörskap – en väg till självförsörjning (förstärkt entreprenörs- och kooperationsutbildning). Finansierat av AUC Rosengård, Malmö stad, Arbete och Integration och Rosengårds Stadsdelsförvaltning.

Tredje projektet (april 2008 – april 2010)

 • “Trapphuset” – utbildning, empowerment, och hållbart entreprenörskap. Finansierat av Europeiska socialfonden och Malmö Stad och ägt av ABL. Projektet eftersträvade att skapa goda förutsättningar att nå arbetsmarknaden genom kompetensutvecklande insatser och genom att skapa engagemang och delaktighet i kooperativa verksamheter. Syftet var att bygga upp nya mötes- och marknadsplatser på Rosengård där social och pedagogisk verksamhet förenas med arbete och entreprenörskap. Det bedrevs ett kafé och en ateljé med design och hantverk samt erbjöds utbildningar inom städ och konferensservice. Utbildningarna inbegrep både teoretiska och praktiska moment. Dessutom arrangerades även svenskundervisning, friskvård och arbetsmarknadsutbildningar.

I maj 2010 avslutades projektet Trappan och den ideella föreningen Yalla Trappan tog vid, med permanentering av stora delar av tidigare verksamhet, samt flytt till nya lokaler.

Bli medlem

Vill Du stödja integrationen i Malmö och bidra till att vår verksamhet fortsätter?
Då är Du välkommen att bli medlem i föreningen Yalla Trappan!

Fyll i formuläret här bredvid, så skickar vi ett inbetalningskort samt ett medlemskort till dig.

Du kan även teckna ditt medlemsskap på Yalla Trappans restaurang, von Rosens väg 1 i Malmö.

Medlemsavgiften är:

 • 50 kr för privatperson
 • 120 kr för familjemedlemskap
 • 300 kr för organisationer.

Du kan beställa vår bok “Yalla Trappan, så gjorde vi” så skickar vi boken tillsammans med medlemskortet.
Bok + porto kostar 350 kronor.

Du kan välja mellan följande:

 • privatperson
 • privatperson + bok
 • familjemedlemskap
 • familjemedlemskap + bok
 • organisation
 • organisation + bok

föreningens styrelse

Christina Merker Siesjö
Ordförande

Lars Svensson
Kassör

Rebecka Hinn
Ledamot

Anna Balkfors
Ledamot

Umran Can
Suppleant

Fredrik Björk
Ledamot

Andreas Konstantinidis
Ledamot

Sara Sellin
Ledamot

Tom Rodro

Ledamot

Stina Tjebbes
Ledamot

Halimo Nur
Suppleant

Zeynep Erdal

Suppleant

Henrik Nilsson

Suppleant

Ann-Christin Hansson, Allrevision AC AB
Revisorer

Ulla Herbert
Intern revisor

Föreningens stadgar